Kristine Habina

HAIR

hair updo.jpg
hair.jpg

NAILS & LASHES

image1 (1).jpeg
nails 2.jpg
nails_edited.jpg